zaterdag 14 december 2013

Café Potager in "Blikveld"

De aandachtige lezer van deze blog weet dat wij voor dit werkjaar, samen met ons zuster- (enfin: eigenlijk vrouwen-)project Café Plissé een subsidie van het project Buurten op den Buiten van de Koning Boudewijnstichting in de wacht hebben gesleept. Café Plissé en Café Potager komen ook aan bod in een artikel over Buurten op den Buiten in Blikveld, het tijdschrift van de Koning Boudewijnstichting. Een drukproef van dat artikel kregen we al doorgestuurd.
Volgende zaterdag is trouwens opnieuw de derde van de maand. Tijd om de Potager nog een stevige dosis compost toe te dienen, zodat onze ondergrondse medewerkers ook tijdens de winter hun werk kunnen verder zetten. Daarna zullen we ook, bij pot en pint, eens de balans opmaken van toch een gevuld werkjaar (we moeten trouwens verslag uitbrengen aan de Koning Boudewijnstichting) en plannen te smeden voor het nieuwe jaar.

We mogen zeggen dat er dit jaar heel wat gerealiseerd is, met dank aan verschillende vrijwilligers en natuurlijk ook de  Koning Boudewijnstichting. De startfase is bij deze dus afgerond. Tijd om een aantal stappen verder te zetten. Net als in de natuur mogen we niet ter plaatse blijven trappelen, maar moeten we blijven groeien en evolueren. Dat geldt ook voor de Potager zelf trouwens. Veel van onze plannen gaan we hier nog niet verklappen, maar het is onder meer onze ambitie om onze moestuin verder aan te leggen volgens de principes van permacultuur.Dat wil onder meer zeggen dat je in de toekomst meer en meer doorlevende gewassen zult aantreffen. Dat maakt ons tuintje niet alleen veerkrachtiger en gevarieerder, maar ook minder arbeidsintensief. En dat is voor moestuiniers met vaak een drukke job, een druk gezin en een druk sociaal leven meer dan meegenomen...
 
http://www.stiltepunt.nl/gezondegronden/permacultuur10.htm

Wie in de toekomst graag komt meedoen is altijd vrijblijvend welkom op de derde zaterdag van de maand vanaf 14 u. Je kan ons ook bereiken via cafepotager@gmail.com. Wij kijken alvast uit naar een boeiend nieuw werkjaar en wensen alle lezers van deze blog veel geluk in 2014!